100 - Lord Shiva Names For Baby Boy

Adidev Abhay Abhirama Achintya Adhyudha Agastya Akshat Akul Amogha Anagha

Anant Aniruddha Arhant Atharvan Atreya Bhairav Bhanu Bhaskar Bhavesh Chandresh

Chatresh Chekitaan Devang Devanath Devesh Dhanush Ekaksh Girik Girish Giritra

Hariharan Hartejas Indubhrit Indushekhar Ishaan Jagdish Jatin Jayant Jayeshvar Jivitesh

Jwalin Kaarthikeya Kailash Karana Kaushik Kedar Kiraat Lauhit Lohitasva Lohith

Madhav Madhavan Mahesh Mihiraan Naagesh Nabhasya Nabhya Nakul Nandish Nihantra

Niranjan Omkareswar Paradhin Pinakin Prahas Purajit Pushkar Raivat Rakesh Roodra

Rudransh Sadashiv Samanyu Sambhav Sarveshvara Sashwat Savar Shiv Shivang Shivansh

Shivay Soham Suveer Takvar Trayaksh Trilochan Umesh Vaman Vibhav Vibhuti

Vidhart Vilohit Viresh Vrisag Vrishan Vrishank Vyomakesh Yajat Yogesh Yugadhyaksh

Share with yours friends & relatives